Resultaten voor oude

   
   
 
oude
Uw oude smartphone is letterlijk goud waard VRT NWS. VRT NWS. Play knop. Play knop. VRT NWS.
Die moet vooral worden overtuigd om die oude gsm uit de schuif te halen en naar een recyclagepark, het kringloopcentrum of een inzamelpunt te brengen. Om dat te verbeteren plant Recupel alvast dit jaar nog een grootscheepse sensibiliseringscampagne. Zo wordt uw oude gsm verwerkt.:
Oude Weerd Natuurpunt.
Na de aankoop werd onmiddellijk gestart met de inrichting van de Oude Weerd. Het gebied van 29 hectare onderging een ware metamorfose. De Oude Weerd is nu een divers gebied dat vooral gekenmerkt wordt door bloemrijke graslanden, poelen, natte ruigten met wilgenopslag, houtkanten en struweel.
Project Oude Briel.
De provincie Oost-Vlaanderen, De Vlaamse Waterweg nv en de POM Oost-Vlaanderen werken samen om het gebied Oude Briel in Baasrode om te vormen tot een duurzaam en kwalitatief bedrijventerrein, met veel aandacht voor de leefbaarheid van de omwonenden, mobiliteit en ruimte voor groene maatregelen.
C61-tijdskrediet 1/5 CAO nr 103 oude reglementering RVA.
C61-tijdskrediet 1/5 CAO nr 103 oude reglementering. Aanvraag tijdskrediet 1/5 oude reglementering. Aanvragen tot verlenging van een 1/5-tijds tijdskrediet in het algemeen stelsel, waarvan de eerste aanvraag is begonnen vóór 1 januari 2015 en de schriftelijke kennisgeving aan uw werkgever valt vóór 1 april 2017.
300 euro voor uw oude kachel: 25 Vlaamse bedrijven lanceren inruilpremie Wonen HLN.
Hier ligt een enorm potentieel om de fijnstofuitstoot te verminderen. En om het verbruik terug te dringen, want een oude kachel verbruikt tot 50 % meer dan de nieuwste generatie kachels, stelt Vanlede. Maar vanuit de Vlaamse overheid blijft het voorlopig stil.
Oude Testament Wikipedia.
6 In de Septuagint, de Griekse vertaling is dit vertaald met diatheke, wat de betekenis verbond heeft 7 Ook gebruikt de schrijver van de Hebreeënbrief teksten uit het Oude Testament waarin de profeet Jeremia zegt dat God een nieuw verbond gaat sluiten met het huis van Israël en het huis van Juda.

Contacteer ons